תמונות

חברי פרנטה אתלטיקו. יורחקו כולם (gettyimages)