תמונות

קסנדרה נאוד וכתם הלידה השעיר צילום: תומר ושחר צלמים