תמונות

שרה פיילין, סגניתו של המועמד הרפובליקני ג'ון מקיין לנשיאות האמריקנ