תמונות

מכיר אותו מהתקופה בהולנד. ורמוט (אלן שיבר)