תמונות

ליאת בלזר חדש, סלון כסאות גובה צילום: הגר דופלט