תמונות

אוהדי בית"ר ירושלים. המועדון נענש גם במסגרת הנוער