תמונות

המשטרה הצרפתית נוהגת ביד רכה (gettyimages)