תמונות

ניל אברבנל. בקבוצה ממתינים שיחלים מהפציעה בכתף (רועי גלדסטון)