תמונות

ציון ברוך ויאנה יוסף פפראצי יוני 2013 צילום: ג'קי יעקב