תמונות

אמור לחזור מול ב"ש. סטויקוביץ' (צילום: דני מרון)