תמונות

אבוחצירה, חלק מההתקפה האנמית של חיפה (יוסי שקל)