תמונות

קבוצות כדורעף האולמות נפגעות. נעם כץ ממטה אשר/עכו