תמונות

תוספת משמעותית לסגל. קיצ'ן (אלן שיבר) צפו בו מנצח את י-ם במלחה