תמונות

זנדברג, נשאר עם רגליים על הקרקע (אלן שיבר)