תמונות

מתנות ביתילי, ג, פמוט_קלאר_139 שקל צילום: ישראל כהן