תמונות

עידית זכריה חדש, סלון שולחן צילום: אודי גורן