תמונות

יוטר. עשה צרות לי-ם במפגש הקודם (עודד קרני)