תמונות

תמי פמפנל, חדר בנות דובי גובה צילום: הגר דופלט