תמונות

מלכה. ימשיך לשחק את משחק הבית בווינטר (אמיר לוי)