תמונות

ישראל גוריון, מחווה לג'וזי צילום: דרור נחום