תמונות

חתונה גילה אלמגור - אלי פפושדו צילום: צ'ינו פפראצי