תמונות

יודע מי באמת המצטיין הערב. בניון מודה לקהל (אלן שיבר)