תמונות

נשואת נס המרד. ירושלים בתפקיד מכבי של פעם (אלן שיבר)