תמונות

לפחות בן משפחה אחד שמח, סטיבי ג'י (gettyimages)