תמונות

פוגש את אחד הסגלים החזקים בעולם, לדעתון. יוקאנוביץ' (יוסי שקל)