תמונות

פראנדלי, באלוטלי ופירלו. חשיבה טקטית (gettyimages)