תמונות

לויטה. יקבל את עמדת השוער הראשון? (דני מרון)