תמונות

איינוגבה שומט, גולן אורב לטרף וכובש (משה חרמון)