תמונות

אוהדי גנואה. קיוו לאכול את יובה לארוחת צהריים, זה לא ממש הלך (רויט