תמונות

בנבחרת רצו לשמור על המרקם החברתי? עטר (צילום: אלן שיבר)