תמונות

היה חסר בהגנה, כבש בהתקפה. גולן (אלן שיבר)