תמונות

יריב יצקן. יעבוד תחת מאמן חדש (אלעד ירקון)