תמונות

אחרי שמצא זמן להודות לקהל הצהוב, כמובן (אלן שיבר)