תמונות

יובל למוזיאון ישראל, מתוך התערוכה 1965 היום, כלים של מפעל תמה