תמונות

ווקיץ´ מול הוברט. את פרטיזן הם עברו, אבל עם ורקאוטרן על הקווים (רו