תמונות

שחר ועמוס לוזון. קרב על שחקן הנערים (עמית מצפה)