תמונות

אביבית בר זוהר ומריו באלוטלי יחד, אפריל 2016