תמונות

התאום של עמרי בן-נתן מגיב לדרמה בבית צילום: מתוך הבוקר של קשת