תמונות

מבצע בעזה צילום: דו"צ, חדשות 2 ומשרד הבטחון