תמונות

סיכום שבועי מצבאות העולם צילום: חיל הים האמריקאי