תמונות

גם בכור צבאן לא יצא נקי אחרי המניפסט של ברקו