תמונות

ספינה, גולדן איריס - מנו ספנות, לשימוש באישור מורן צילום: מנו ספנות