תמונות

חנוכייה שהיתה שייכת לבית הכנסת הגדול בז'שוב צילום: מכון שם עולם