תמונות

לא רוצים להיות קורבן לסינדרלה. אחמד סבע ונתניה (אלן שיבר)