תמונות

"לא הוכיחו שהם טובים מאיתנו" (צילום: אלן שיבר)