תמונות

וגם פיפה מידלטון כיבדה אותם בנכוחותה (GETTYIMAGES)