תמונות

תמוז, לא ירצה לזכור את המשחק הזה (אלן שיבר)