תמונות

בחזרה מהאמזונס: מימי ארנרייך צילום: רועי ברקוביץ'