תמונות

יוסוף אסד, בכיר בצבא הסורי שערק צילום: מתוך youtube