תמונות

לויצקי ומונטגומרי חוגגות ניצחון (משה חרמון)